חלוקת תפקידים בלשכת הספנות

We Serve Your Interest

חלוקת תפקידים בלשכת הספנות

ימים ספורים לאחר בחירתו של ראובן צוק לנשיא לשכת הספנות הישראלית, נתקיימה השבוע ביום ראשון ישיבה ראשונה של ועד הלשכה ובו אושרו שורת איושים לועדות הלשכה. במסגרת זאת נבחר נציגה של צים בלשכת הספנות, מר שאול רמון, לכהן כסגן נשיא הלשכה
06.12.05 / 00:00

ימים ספורים לאחר בחירתו של ראובן צוק לנשיא לשכת הספנות הישראלית, נתקיימה השבוע ביום ראשון ישיבה ראשונה של ועד הלשכה ובו אושרו שורת איושים לועדות הלשכה. במסגרת זאת נבחר נציגה של צים בלשכת הספנות, מר שאול רמון, לכהן כסגן נשיא הלשכה.
 
ליו"ר ועד התפעול נבחר מר יורם הופמן, מנכ"ל סוכנויות ים מאוגדות א.מ.א. את ועדת התפעול יאיישו גל תורן (לוסי בורכרד), דוד קסטל (סוכנות סקנדינבית), ראובן סדנאי (קוראל) וזאב ליבוביץ' (אלאלוף).
 
גדעון קורן מחברת טירן שיפינג נבחר לשמש כיו"ר ועדת הכספים בלשכה. אליו יצטרפו כחברי ועד דוד קסטל (סוכנות סקנדינבית), יורם הופמן (א.מ.א), עדני סימקין (MSCישראל), רמי עוזיאלי (קרגו מרין) ודוד רוזן (מארסק ישראל).
 
ליו"ר ועדת ארגון וניהול נבחר ראובן סדנאי מחברת קוראל שרותי ים. שאר חברי הועדה שנבחרו הם שאול רמון (צים), עדני סימקין (MSCישראל), רמי עוזיאלי (קרגו מרין) וגדעון קורן (טירן).
 
ולבסוף, גל תורן מחברת לוסי בורכרד נבחר כיו"ר ועדת פיתוח הלשכה ורעות. שאר חברי הועדה הם זאב ליבוביץ' (אלאלוף) ודוד רוזן (מארסק ישראל).

חומרים מסוכנים
מטענים בקירור
מטענים חריגים
גל-נוע
מכולות יבשות
מטען כללי
משלוחי צד ג׳
Copyright Allalouf Groub - comprehensive logistics chain solutions
Powred by Port2Port | Designed by imarkimage
×